Ολοκληρωμένες Λύσειςγια το σπίτι, το γραφείο, τον επαγγελματία
0 Προϊόντα

Το b2bpataras.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (καλούμενο στο εξής «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ») πώλησης ηλεκτρονικών ειδών, επίπλων – οικιακής χρήσης ειδών και προϊόντων και αποτελεί ιδιοκτησία του ΠΑΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (καλούμενη στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στο Περιστέρι - Αττικής, Κάδμου 5, Τ.Κ 12136, ΑΦΜ 066915177, ΔΟΥ Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004103201000, Τηλ. 210 5710280 – 210 5710290 Fax 210 5710290, διατηρεί δε σημείο λιανικής και χονδρικής πώλησης επί της οδού αυτής. Οι υπηρεσίες του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης, με την είσοδό του στο «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του www.b2bpataras.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Όλα τα προϊόντα μας έχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις χώρες τις Ευρώπης.

2. Περιορισμός ευθύνης
To ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. «Επιστροφές Προϊόντων»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (και ως εκ τούτου και η ΕΤΑΙΡΙΑ) δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επιθεωρούμε και εκτελούμε συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα μας τα προϊόντα. Ταυτοχρόνως όλα τα προϊόντα μας πληρούν τα αντίστοιχα στάνταρ ποιότητος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE) και τέλος για όλα μας τα προϊόντα εξασφαλίζουμε τις σχετικές εγγυήσεις προμηθευτών και κατασκευαστικών εταιριών. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Στην περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανεβρεθεί ελαττωματικό προϊόν, το οποίο οφείλετε σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας και όχι του προμηθευτή μας, διατηρείτε το ως άνω δικαίωμα επιστροφής του με την δυνατότητα αντικατάστασής του, με δικά μας έξοδα επιστροφών και εκ νέου αποστολών.

Όλες οι συναλλαγές οι οποίες ολοκληρώνονται με την πληρωμή πιστωτικής κάρτας, ελέγχονται από την Τράπεζα Eurobank, και η εν λόγω Τράπεζα έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει με email να της γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία κάθε παραγγελίας, για την οποία θέλει να διενεργήσει έλεγχο γνησιότητας των στοιχείων της κάρτας με την οποία ολοκληρώθηκε η συναλλαγή συγκεκριμένης παραγγελίας. Μόνο στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου και εφόσον μας ζητηθεί από την Τράπεζα Eurobank γραπτώς ή με email, η επιχείρηση μας μπορεί να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΠΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΠΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΠΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΠΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.b2bpataras.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΠΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ή/και του www.b2bpataras.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.b2bpataras.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΠΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Προσωπικά Στοιχεία
Για την χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου σας ή κινητού τηλεφώνου, υποχρεωτικά, σε περίπτωση αποστολής με courier, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας και ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται τηλεφωνικά αλλά και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ διατηρεί το δικαίωμα συχνής εξατομικευμένης ενημέρωσης σας με αποστολή email, για λόγους marketing, εκπτωτικών κουπονιών και προβολή σχετικών προϊόντων ενδιαφέροντος σας. Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα αποστολής email, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν, τηλεφωνικά στο 2105710280 / 290 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ μας. 

Όλες οι συναλλαγές οι οποίες ολοκληρώνονται με την πληρωμή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, ελέγχονται από την Τράπεζα Eurobank, και η εν λόγω Τράπεζα έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει με email να της γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία κάθε παραγγελίας, για την οποία θέλει να διενεργήσει έλεγχο γνησιότητας των στοιχείων της κάρτας με την οποία ολοκληρώθηκε η συναλλαγή συγκεκριμένης παραγγελίας. Μόνο στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου και εφόσον μας ζητηθεί από την Τράπεζα Eurobank γραπτώς ή με email, η επιχείρηση μας μπορεί να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ μας και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ορισμένα στοιχειώδη προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και επισκεπτών της σελίδας μας είναι απολύτως εμπιστευτικά. Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Δεν κάνουμε ενέργειες δημιουργίας προφίλ των δεδομένων σας. Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας. Παρέχουμε δέσμευση μη πώλησης, ενοικίασης ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευσης ή/και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων σας σε κανένα τρίτο φορέα. Παρέχουμε δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι ο Πατάρας Δημήτριος με Διεύθυνση επικοινωνίας Κάδμου 5, Περιστέρι με ΤΚ 12136 και emai μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site μας στο link https://www.b2bpataras.gr/epikoinoniste-mazi-mas .

Με την καταχώρηση των στοιχείων παραγγελίας, δηλώνεται την συγκατάθεση σας για την αποστολή emails προσωπικού χαρακτήρα (ενημέρωση παραγγελίας. ερωτηματολόγια, προσφορές, εκπτωτικά κουπόνια). Δικαίωμα εναντίωσης, ανάκληση συγκατάθεσης ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον χρήστη σε οποία στιγμή θέλει με την αποστολή σχετικού email μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site μας στο link https://www.b2bpataras.gr/epikoinoniste-mazi-mas Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε παραμένουν, για έως 5 έτη, στον server και στην βάση δεδομένων μας, μέχρι την αποστολή σχετικού email μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site μας στο link https://www.b2bpataras.gr/epikoinoniste-mazi-mas από κάποιο χρήστη για την ανάκληση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.b2bpataras.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Το ηλεκτρονικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ b2bpatarast.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη-εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, καθώς επίσης διατηρεί το δικαίωμα συχνής ενημέρωσης σας με αποστολή email, για λόγους marketing, εκπτωτικών κουπονιών και προβολή σχετικών προϊόντων ενδιαφέροντος σας. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν. 2472/97, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 περί μη διαρροής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ).

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Όλες οι συναλλαγές οι οποίες ολοκληρώνονται με την πληρωμή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, ελέγχονται από την Τράπεζα Eurobank, και η εν λόγω Τράπεζα έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει με email να της γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία κάθε παραγγελίας, για την οποία θέλει να διενεργήσει έλεγχο γνησιότητας των στοιχείων της κάρτας με την οποία ολοκληρώθηκε η συναλλαγή συγκεκριμένης παραγγελίας. Μόνο στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου και εφόσον μας ζητηθεί από την Τράπεζα Eurobank γραπτώς ή με email, η επιχείρηση μας μπορεί να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

6. Αγορά προϊόντων
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Επίσης, το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να την διορθώσει.

7. Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων – Έξοδα Αποστολής
Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής και το κόστος πληρωμής με αντικαταβολή. Το κόστος αποστολής προκύπτει από το πραγματικό βάρος ή/και τον όγκο των προϊόντων (ογκομετρικό βάρος) της παραγγελίας και από την προσβασιμότητα του τόπου αποστολής. Το συνολικό κόστος αποστολής (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και ενδεχομένως εξόδων αντικαταβολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και επιβαρύνει τον αγοραστή. Ογκομετρικό βάρος (σε κιλά): (μήκος cm x πλάτος cm x ύψος cm) / 5.000 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, το αποτέλεσμα του ογκομετρικού βάρους του δέματος είναι μεγαλύτερο του πραγματικού βάρους, τότε η χρέωση υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο μέγεθος (πραγματικό ή ογκομετρικό) και στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Το b2bpataras.gr συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών Courier ACS προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση παράδοση των προϊόντων σας, σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται συνήθως την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραγγελία σας, εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμα, και το κόστος αποστολής για δέματα βάρους μέχρι 5 κιλά είναι ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,30 Euro & ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,30 Euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ενώ για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 0,70 Euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αν επιλέξετε αποστολή με Courier, είναι δυνατή η πληρωμή της παραγγελίας σας με αντικαταβολή. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2,50 Euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Για δέματα μεγαλύτερου βάρους ή αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το τελικό κόστος αποστολής της παραγγελίας σας. Η λίστα των περιοχών που η Courier ACS θεωρεί δυσπρόσιτες περιοχές, είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τους τόπο www.acscourier.gr , την οποία ενδέχεται να τροποποιούν ανά διαστήματα.

Παραγγελίες με παράδοση ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οι οποίες αφορούν ογκώδη ή βαριά προϊόντα, άνω των 5 κιλών, μεταφέρονται στον χώρο σας με δικά μας μεταφορικά μέσα και συνολικό κόστος αποστολής και αντικαταβολής 5,80 Euro. Ημέρες παράδοσης με δικά μας μέσα Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 με 15:00. Εξαιρούνται τα ΤΚ από 19000 έως 19900.

Για παραγγελίες μεγάλου όγκου και βάρους, είναι πολύ πιθανό να σας συμφέρει η αποστολή της παραγγελία σας με πρακτορείο μεταφορών. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για τον πλέον κατάλληλο τρόπο αποστολής στην περιοχή σας, καθώς και για το τελικό κόστος αποστολής. Η παραλαβή του δέματος από εσάς, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στη έδρα κάθε πρακτορείου μεταφορών. Στην περίπτωση αυτή, δυστυχώς δεν είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση ολόκληρου του ποσού της παραγγελίας με πιστωτική / χρεωστική κάρτα ή με paypal ή με κατάθεση σε μια απο τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Τα έξοδα αποστολής ανά είδος, με Πρακτορείο Μεταφορών κυμαίνoνται από 8 έως 20 Euro (συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων εξόδων συσκευασίας και μεταφοράς από την έδρα μας προς τα Πρακτορεία Μεταφορών) ανάλογα το βάρος, τον όγκο και την περιοχή παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής σε πρακτορείο μεταφορών, μπορείτε να τα καταβάλετε στον μεταφορέα, την ημέρα της παράδοσης της παραγγελίας σας ή μπορείτε να μας τα καταβάλλεται μαζί με την πληρωμή του προϊόντος, με paypal ή με Πιστωτική/ Χρεωστική κάρτα ή με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό. Eάν θέλετε κάποιο συγκεκριμένο πρακτορείο μπορείτε να μας το υποδείξετε, διαφορετικά θα επιλέξουμε εμείς πρακτορείο, το οποίο εξυπηρετεί την περιοχή σας.

Για παραγγελίες μεγάλου όγκου ενδέχεται να μπορεί να γίνει η αποστολή με τα ΕΛΤΑ (παραλαβή και πληρωμή, σε κατάστημα ΕΛΤΑ της περιοχής σας). Τα έξοδα αποστολής ανά είδος, στα ΕΛΤΑ κυμαίνονται από 3,50 έως 7,50 Euro (συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων εξόδων συσκευασίας και μεταφοράς από την έδρα μας προς τα ΕΛΤΑ), ανάλογα με το βάρος του δέματος. Οι μέρες παραλαβής του δέματος κυμαίνονται από 6 έως 10 μέρες, ανάλογα τον τόπο παράδοσης. Στην περίπτωση αποστολής με ΕΛΤΑ, θα σας αποσταλεί μια ειδοποίηση παραλαβής δεματος από τα ΕΛΤΑ και με αυτή την ειδοποιήση παραλαμβάνεται και πληρώνεται το δέμα σας. Αν επιλέξετε αποστολή με ΕΛΤΑ, είναι δυνατή η πληρωμή της παραγγελίας σας με αντικαταβολή. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2,30 Euro.

Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να ενημερώνεται το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του τόπου παραλαβής της παραγγελίας σας (όροφος, αριθμός γραφείου κτλ), όπου αυτό χρειάζεται.

Όταν συντρέχουν λόγοι για μειωμένο ΦΠΑ (νησιά και επαγγελματίες) το Κατάστημα προσαρμόζει ανάλογα το ποσοστό του ΦΠΑ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, με την Εταιρία μας για διευθέτηση της συναλλαγής, προτού προχωρήσετε με τη συναλλαγή και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Οι τιμές για τις παραγγελίες που κάνετε μέσω του internet είναι τις περισσότερες φορές χαμηλότερες από αυτές του φυσικού καταστήματος, γιατί με τον online τρόπο αγοράς τα πάγια έξοδα από την διαδικασία αυτή είναι μικρότερα και γιατί είναι πολιτική μας να προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτόν τον τρόπο πωλήσεων.

Στην περίπτωση που στο προϊόν αναφέρεται «Ρωτήστε πότε παραλαμβάνεται», αυτό σημαίνει ότι το προϊόν έρχεται ή είναι στο τελωνείο ή θα γίνει παραγγελία στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε με email, για το αν γνωρίζουμε ή όχι το πότε παραλαμβάνεται το προϊόν το οποίο μας ζητάτε.

Το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, όταν συντρέχουν λόγοι.

8. Αποστολή – Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την διαδικασία της αγοράς. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται σε 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες.

Η παράδοση της παραγγελίας σας προγραμματίζεται μετά από την ημερομηνία εξόφλησης του χρηματικού αντιτίμου των προϊόντων της παραγγελίας σας (κατά τις ώρες 9:00 - 17:00) από την Εταιρία ταχυμεταφορών ACS ή την μεταφορική ή τα ΕΛΤΑ, στη διεύθυνση που μας ορίζετε στη φόρμα παραγγελίας. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Παρά την μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλουμε ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας των προϊόντων μας, υπάρχει περίπτωση κάποιος από τους προμηθευτές μας να έχει καταργήσει κάποιο είδος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Δεδομένου λοιπόν των χιλιάδων ειδών που διαθέτουμε στα ηλεκτρονικά μας ράφια, ενδέχεται να υπάρχει κάποια έλλειψη. Στην περίπτωση αυτή ένας υπάλληλος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές μας προτάσεις.

9. Επιστροφές Προϊόντων
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5710280 ή με email, εντός δεκατεσσαρων ημερών (Δικαίωμα Υπαναχώρησης), και μετά από σύμφωνη απάντηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας στο email σας, για την αποστολή των εμπορευμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί πάντοτε η κατοχή και παράδοση μαζί με το προς επιστροφή εμπόρευμα το εκδοθέν κατά την αγορά παραστατικό και η αρχική συσκευασία του προϊόντος και το ίδιο το προϊόν να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, όλα τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αποστολέα.

Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Στις περιπτώσεις αυτές το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εταιρεία μεταφορών που τα παρέλαβε.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων για τα οποία έχει συμφωνηθεί η επιστροφή των χρημάτων σας, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Αν δεν πραγματοποιηθεί η επιστροφή στις παραπάνω ημερομηνίες, η επιστροφή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή. Οι Αλλαγές-επιστροφές για τα προϊόντα που έχουν συμφωνηθεί για την αλλαγή τους θα γίνεται με προϊόντα μέχρι ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη αποζημιώσεως ή χαμένων κερδών κ.α, για τα προϊόντα που υπόκεινται σε αντικατάσταση ή αλλαγή, αν αυτό στον χρήστη ή στις εταιρίες, κατά την άποψη τους, τους προξένησε κάποιο είδος ζημιάς.

Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης (συμπληρώνετε από τον αγοραστή εντός 14 ημερών από ην αγορά και αποστέλλεται με ταχυδρομείο ή με Fax στο 2105710280 ή με email)
Σημ. Τα προς επιστροφή χρήματα θα σας αποσταλούν εφόσον παραλάβουμε πίσω τα επιστρεφόμενα είδη και εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στο ‘άρθρο 9. Επιστροφές Προϊόντων ’ των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και εφόσον έχει προηγηθεί η αποστολή του Έντυπου Υπαναχώρησης.


Προς: Πατάρα Δημήτριο, Κάδμου 5, Περιστέρι Αττικής 12136, Τηλ 210-5710290 Fax 210-5710280 Θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να σας γνωστοποιήσω ότι υπαναχωρώ από την σύμβαση μου πώλησης των ακόλουθων αγαθών:…………………………., τα οποία παραγγέλθηκαν στις …………….. και τα οποία παρελήφθησαν στις ……………….

Όνομα Καταναλωτή

Διεύθυνση Καταναλωτή

Υπογραφή καταναλωτή

Ημερομηνία

 

10. Εγγύηση Πωλούμενων Προϊόντων
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας τους ή του επίσημου εισαγωγέα. Ο χρόνος διάρκειας της εγγύησης του κάθε προϊόντος, ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με το προϊόν και την πολιτική εγγυήσεων της κάθε αντιπροσωπείας. Στο χρονικό διάστημα το οποίο ισχύει η εγγύηση, παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι να μας παρουσιάσετε κάποιο αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο πώλησης).

Σε καμία περίπτωση η συσκευή δεν αντικαθίσταται παρά μόνον όταν κριθεί αναγκαίο από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται. Αντικατάσταση προϊόντος δεν σημαίνει επέκταση της εγγύησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: τα έξοδα μεταφοράς (παραλαβής και παράδοσης). Η εγγύηση δεν καλύπτει: Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο). Η εγγύηση δεν καλύπτει: Καμένα μεγάφωνα & crossover, καμένες οθόνες, καμένα τροφοδοτικά και πλακέτες, καμένα CCD και CMOS καμερών, κάψες μικροφώνων. Η εγγύηση δεν καλύπτει: Σπασμένες, στραπατσαρισμένες ή γρατσουνισμένες προσόψεις και κουτιά. Η εγγύηση δεν καλύπτει: Καθαρισμό και συντήρηση συσκευών.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας για όλες τις συσκευές προς επισκευή. Η συσκευή επισκευάζεται για την αναγραφόμενη περιγραφή βλάβης. Παρέχεται 3 μήνες εγγύηση, για επισκευές εκτός εγγύησης και για την βλάβη για την οποία έγινε η επισκευή. Για επισκευές εκτός εγγύησης οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των εκάστοτε προμηθευτών μας.

Σε κάθε περίπτωση, και λόγω του μεγάλου όγκου διαφορετικών από την φύση τους προϊόντων, η εταιρεία μας είναι πάντα στην διάθεση σας ώστε να καλύψει κάθε απορία σας σχετικά με την πολιτική εγγύησης του προϊόντος ή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Απαραίτητα για την εγγύηση είναι το παραστατικό αγοράς του προϊόντος, χωρίς αυτό καμία εταιρία δεν αναγνωρίζει την εγγύηση του προϊόντος. Σε περίπτωση που έχετε κάποιο προϊόν που θα πρέπει να πάει στο αντίστοιχο σέρβις των προμηθευτών μας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την ακριβή διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας αυτών για να ενημερωθείτε το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε. Η b2bpataras.gr πέραν από τις προβλεπόμενες εγγυήσεις που δίνουν οι προμηθευτές μας για το κάθε προϊόν, δεν δίνει καμία απολύτως δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Επίσης σε καμία περίπτωση η b2bpataras.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια κέρδους ή εσόδων που προκλήθηκε εξ αιτίας της χρήσης ή της αδυναμίας των προϊόντων , όπως επίσης και αν από τυχόν καθυστέρηση επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος από τoν εκάστοτε προμηθευτή μας, σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν αυτή στηρίζεται.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

12. Ακύρωση μιας παραγγελιάς
Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελιάς (ολικά ή μερικά), θα πρέπει να αποστείλετε email με τους λόγους ακύρωσης, το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μόνο εντός 24 ωρών από την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

Έξοδα τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν από την ακύρωση της παραγγελίας, βαραίνουν τον αγοραστή και θα αφαιρούνται από το ποσό το οποίο ενδέχεται να επιστραφεί στον αγοραστή.

13. Ελαττωματικά Προϊόντα
Εάν πιστεύετε ότι το προϊόν που παραλάβατε έχει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, στα τηλέφωνα την ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας ή με email. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν με την συσκευασία του, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΑΣ και η σύμφωνη απάντηση της, τηλεφωνικά ή με e-mail. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι τα αντικείμενα επιστρέφονται με ασφάλεια και χωρίς να υποστούν περαιτέρω ζημιά, γι’ αυτό παρακαλούμε συσκευάστε τα με τον πλέον ασφαλή τρόπο και αποστείλατε τα πάντα με την χρήση courier ACS ή αν το προϊόν είναι μεγάλου όγκου και βάρους, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email για να βρούμε το πιο ενδεδειγμένο τρόπο.

Όταν τα παραλάβουμε θα τα επιθεωρήσουμε προσεκτικά ώστε να καθορίσουμε την φύση της ζημιάς ή του ελαττώματος. Παρακαλούμε κατανοήστε ότι δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ζημιές που έχουν σχέση με αντικανονική χρήση όπως κτυπήματα κλπ. Εάν παρατηρηθεί ότι η ζημία δημιουργήθηκε από αντικανονική χρήση θα πρέπει να σας επιστρέψουμε το προϊόν, και να χρεωθείτε το κόστος αποστολής. Εάν παρατηρηθεί ότι η ζημιά είναι του κατασκευαστή εμείς αναλαμβάνουμε είτε να την διορθώσουμε είτε να σας αντικαταστήσουμε το προϊόν.

14. Επιβεβαίωση Παραγγελίας
Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα επικοινωνήσει μαζί σας είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail για την αποδοχή της παραγγελίας σας και τις λεπτομέρειες αποστολής. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και οι απορρέουσες από αυτήν δεσμεύσεις άρχονται από τον χρόνο παραλαβής από τον πελάτη του ηλεκτρονικού αποδεικτικού - επιβεβαιωτικού της παραγγελίας, που αποστέλλεται από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας η παραγγελία παραμένει εκκρεμής για 5 εργάσιμες ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων η παραγγελία σας ματαιώνεται αυτομάτως.

15. Συναρμολόγηση
Ορισμένα προϊόντα της Εταιρίας, για τα οποία απαιτείται συναρμολόγηση, είναι σε επίπεδες συσκευασίες με οδηγίες για να μπορέσετε να τα συναρμολογήσετε μόνοι σας, εφόσον το επιθυμείτε. Στην περίπτωση που επιθυμείται την συναρμολόγηση των εν λόγο προϊόντων από την ΕΤΑΙΡΙΑ μας, θα πρέπει να το δηλώσετε στην φόρμα παραγγελίας και να αναλάβετε το αυξημένο κόστος μεταφοράς λόγο μεγαλύτερου όγκου συσκευασίας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση για είδη που δεν έχουν συναρμολογηθεί από τους εξειδικευμένους συνεργάτες της.

16. Η Παραγγελία σας δύναται να καθυστέρηση για τους εξής λόγους
Το προϊόν αναμένεται να αποσταλεί από τον προμηθευτή μας, στις αποθήκες μας προς εκτέλεση. Η παραγγελία μπορεί να καθυστερήσει στο τελωνείο, ή στην μεταφορά της, με αποτέλεσμα να μην έχουμε το προϊόν στις αποθήκες μας έγκαιρα. Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο, αυτό σε σπάνιες περιπτώσεις, όπου ο προμηθευτής ξαφνικά και απροειδοποίητα, ανακοινώνει ότι καταργεί το εν λόγο προϊόν. Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, ή απεργιών, καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επικοινωνία μαζί σας ( σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας είτε σε σχέση με το προϊόν , είτε σε σχέση με την πληρωμή του) π.χ επειδή τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει στην περιοχή μελών δεν είναι σωστά.

 

17. Τραπεζικοι λογαριασμοί

Alpha Bank.

Αριθμός λογαριασμού 244 00200200 1020 

IBAN GR56 0140 2440 2440 0200 2001 020

 

Eurobank.

Αριθμός λογαριασμού 0026 0017 65 0200956514 

IBAN GR190 2600 170000 650200 956514

 

Εθνική Τράπεζα.

Αριθμός λογαριασμού 084/401256-91 

ΙΒΑΝ GR83 0110 0840 0000 0844 0125 691

 

Τράπεζα Πειραιώς.

Αριθμός λογαριασμού 5089-075793-633 

IBAN GR16 0172 0890 0050 8907 5793 633

 

Σε όλους τους ανωτέρω λογαριασμούς δικαιούχος εμφανίζεται: "ΠΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

 

18. Δυνατότητα Πληρωμης με Paypal.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τρόπoυ πληρωμής με Paypal. Στην περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε την επιλογή Paypal τότε αποδέχεστε η παραγγελία σας να χρεωθεί με 0,35 Euro ανά παραγγελία.

 

19. Τι είναι τα Cookies?
Στο b2bpataras.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας, χωρίς να μας δίνουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση του περιεχομένου του site μας, αλλά και η καταγραφή των προτιμήσεων του εκάστοτε χρήστη για λόγους στατιστικούς και marketing. Παράλληλα τα cookies μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις (π.χ. ρυθμίσεις παραγγελίας express), αποστολή εκπτωτικών κουπονιών, προβολή σχετικών προϊόντων ενδιαφέροντος σας, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α.

Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται διαμέσου του διαδικτύου, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στις ρυθμίσεις του browser σας, μπορείτε να επιλέξετε να μην δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίσετε τα cookies δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες σημαντικές υπηρεσίες του καταστήματος μας.

 

20. Newsletters

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι με την εγγραφή του στο Newsletter του b2bpataras.gr συμφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης:

Η αποστολή newsletter από τον διαδικτυακό τόπο b2bpataras.gr γίνεται προς χρήστες που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter. Παράλληλα οι χρήστες συμφωνούν πως το b2bpataras.gr διατηρεί το δικαίωμα συχνής ενημέρωσης τους με αποστολή email, για λόγους marketing, εκπτωτικών κουπονιών και προβολή σχετικών προϊόντων ενδιαφέροντος τους.

Το b2bpataras.gr παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν. Τα προσωπικά στοιχεία (e-mail) που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου με σκοπό την αποκλειστική επικοινωνία με το b2bpataras.gr. Η χρήση των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται δεν μεταπωλούνται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Το b2bpataras.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου χρήστη στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Τα newsletters τα οποία λαμβάνονται από τους χρήστες με την εγγραφή τους στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του b2bpataras.gr και κατά συνέπεια προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

 

21. Τροποποίηση των όρων του παρόντος.

Το www.b2bpataras.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Aναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 

Σημ. Για παραγγελίες έκτος Ε.Ε. ή εντος Ε.Ε., δεν ειναι δυνατή η αποστολή εμπορευμάτων, για καθαρά λογιστικούς λόγους.

Όλες οι προσφορές μας τώρα στο email σας.
Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας και κερδίστε!!!

Νέες αφίξεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες.

Please publish modules in offcanvas position.

Το b2bpataras.gr χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα του Cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγηση σας αποδέχεσθε την χρήση τους. Λεπτομέρειες εδώ

Συμφωνώ